Gaana Sambhrama

Kannadave Satya – Shivamogga

Kannadave Sathya – Team performed in Shivamogga at the prestigious Kuvempu Kalabhavana on Rajyotsava.